Sectoren Textielnijverheid

Aansluitingsvoorwaarden

De voordelen in onze sociale sectorale pensioenstelsels zijn bestemd voor elke werknemer die op of na 1 januari 2021 verbonden is of was via om het even welke arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, deeltijds of voltijdse tewerkstelling,...) met een werkgever die aangesloten is bij onze sectorstelsels:

   •

in het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120);

   • in het Paritair Subcomité voor het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01);
   • in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214).

 

Worden evenwel niet aangesloten bij onze sociale sectorale pensioenstelsels:

   • de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
   • de personen tewerkgesteld via een overeenkomst voor uitzendarbeid, zoals geregeld door hoofdstuk II van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van de werknemers ten behoeve van gebruikers;
   • de leerlingen;
   • de personen die effectief hun wettelijk  (vervroegd) pensioen hebben  opgenomen, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst afgesloten met een werkgever die aangesloten is bij onze sectorstelsels.

Uitzendkrachten in onze sectoren genieten een pensioenpremie

Aangezien de uitzendkrachten niet aangesloten worden bij onze sociale sectorale pensioenstelsels, krijgen zij een pensioenpremie (= percentage op het brutoloon) ter vervanging van de stortingen die de werkgeversgebruikers doen voor hun eigen werknemers in het sociaal sectoraal pensioenstelsel. Deze pensioenpremie wordt geregeld door het Paritair Comité nr. 322 voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren. Voor meer info klik hier.

Overzicht : FOD WASO


Voorbeeld

Men verdiende in een welbepaalde week als uitzendkracht (38u. x 15 euro /u. =) 570 euro in de textielsector. Vanaf 1 januari 2021 heeft men aldus recht op een brutopensioenpremie van 0,66% op 570 euro zijnde 3,76 euro bruto bovenop het verdiende brutoloon.