SEFOCAM

Home

VoORWOORD


Vergeet zeker niet de rubriek 
Nieuwsberichten te checken.

 

Deze website richt zich hoofdzakelijk tot alle arbeiders en werkgevers uit de sectoren van het Garagebedrijf, de Metaalhandel, het Koetswerk, de Terugwinning van Metalen en de Edele metalen maar tevens tot derden die in het proces rond aanvullende pensioenen betrokken zijn.

 

Indien men werkt als arbeider bij een werkgever die behoort tot het P.C. 112, P.s.C. 149.04, P.s.C. 149.02, P.s.C. 142.01 of P.s.C. 149.03 dan heeft men recht op een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen. Dat besloten de werkgevers en de vakbonden tijdens de onderhandelingen 2001-2002 voor het Garagebedrijf, de Metaalhandel en het Koetswerk, deze van 2005-2006 voor de Terugwinning van Metalen en deze van 2013-2014 voor de Edele Metalen.

 

 

Sinds 2001 is er heel wat gebeurd... 
De sociale partners richtten vzw SEFOCAM op. Die kreeg de administratieve taak van coördinatiecel: een helpdesk voor de aangesloten arbeiders en hun werkgevers werd geïnstalleerd. Inhoudelijk zijn onze sectorale pensioenstelsels ook sterk geëvolueerd: naast de bestaande pensioentoezeggingen kwam er een luik solidariteit, de sectoren Terugwinning van Metalen en Edele Metalen sloten aan bij het SEFOCAM-netwerk, de initiële werkgeversbijdragen voor de opbouw van de aanvullende pensioenrechten van de arbeiders werden opgetrokken n.a.v. de nationale akkoorden en de oorspronkelijke solidariteitswaarborgen verhoogden.

 

 

N.B. Vergeet zeker niet de rubriek Nieuwsberichten te checken.

 

U heeft Acrobat Reader nodig om bepaalde documenten op onze site te kunnen bekijken. Mocht u niet over dit programma beschikken, dan kan u deze hier downloaden.