Nieuws

Tijdelijke werkloosheid energie

Wat is de impact van het regime van Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken voor energie intensieve bedrijven ?

SEFOCAM Sectoren

 

Wat is de impact van tijdelijke werkloosheid energie op uw aanvullende pensioenopbouw?

Indien u tijdelijk werkloos bent in het kader van de energiecrisis (= economische werkloosheid), dan zal u tijdens die periode via het solidariteitsluik nog aanvullende pensioenrechten opbouwen in het sectoraal aanvullend pensioenstelsel op basis van een forfaitair bedrag van 1 EUR/dag, volgens de regels vastgesteld in het solidariteitsreglement. Omwille van de opt-out volgens de wet van 30 oktober 2022 is er geen volledige verderzetting van uw aanvullende pensioenopbouw tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid energie.

 

Wat in geval van overlijden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid energie?

Tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid energie loopt uw overlijdensdekking in het sectoraal pensioenplan gewoon verder. Mocht u overlijden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid energie dan worden uw opgebouwde pensioenreserves uitbetaald aan uw begunstigden, volgens de regels vastgelegd in het pensioenreglement. Daar bovenop krijgen uw begunstigden via het solidariteitsluik ook een bijkomende uitkering van 2.000 EUR volgens de regels vastgelegd in het solidariteitsreglement.

 

 

TEXTIEL Sectoren

 

Wat is de impact van tijdelijke werkloosheid energie op uw aanvullende pensioenopbouw?
Indien u tijdelijk werkloos bent in het kader van de energiecrisis (= economische werkloosheid), dan zal u tijdens die periode via het solidariteitsluik nog aanvullende pensioenrechten opbouwen in het sectoraal aanvullend pensioenstelsel op basis van een forfaitair bedrag van 0,50 EUR/dag, volgens de regels vastgesteld in het solidariteitsreglement. Omwille van de opt-out volgens de wet van 30 oktober 2022 is er geen volledige verderzetting van uw aanvullende pensioenopbouw tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid energie.

 

Wat in geval van overlijden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid energie?
Tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid energie loopt uw overlijdensdekking in het sectoraal pensioenplan gewoon verder. Mocht u overlijden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid energie dan worden uw opgebouwde pensioenreserves uitbetaald aan uw begunstigden, volgens de regels vastgelegd in het pensioenreglement. Daar bovenop krijgen uw begunstigden via het solidariteitsluik ook een bijkomende uitkering van 250 EUR volgens de regels vastgelegd in het solidariteitsreglement.