SEFOCAM

Intranet

 

Hoe het intranet gebruiken?

 

Nadat men heeft ingelogd als gebruiker op het intranet van de v.z.w. SEFOCAM (door ingave van de gebruikersnaam en het toegekende paswoord) opent zich een nieuw scherm waarbij men in de rechter navigatiestructuur de organen   waarin men zetelt terugvindt . Afhankelijk van de mandaten zal men  toegang krijgen tot 1, 2 of 3 organen met name het Bureau, de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering.

 

Vooreerst drukt men op het orgaan welke men wenst te consulteren (BUREAU - RAAD VAN BESTUUR - ALGEMENE VERGADERING). Op deze pagina vindt men een beknopte samenvatting van de eerstvolgende vergadering(en) van dit orgaan met vermelding van de locatie, de timing, de genodigden en mogelijks een organisatorische opmerking. De vetgedrukte rode items op deze pagina evenals de onderstreepte hebben hyperlinks die u gemakkelijk moeten leiden doorheen het geheel.

 

Na consultatie van de orgaanrubriek vindt men twee onderverdelingen met name een eerste die betrekking heeft op de eerstvolgende vergadering(en) van het desbetreffende orgaan en een tweede die de bestaande verslagen weergeeft.

Bij het klikken op de vergaderingsrubriek vindt men de documenten ter organisatie van de zitting. Deze pdf documenten kunnen door een eenvoudige klik geopend, geprint en desgevallend bewaard worden. Elk document opent een apart scherm welke men na gebruik makkelijk terug kan sluiten zodat men wederom in de oorspronkelijke rubriek terecht komt.

Mogen we bij deze elkeen verzoeken in de nodige printouts te voorzien.

 

In een tweede rubriek met name deze van de verslagen van het orgaan vindt men alle rapporten terug van de voorbije zittingen gesorteerd per jaar en per vergaderdatum. Ook deze pdf documenten openen zich in een apart scherm via een eenvoudige klik op het pdf icoon en kunnen vervolgens geprint of bewaard worden.

 

Mocht men problemen ondervinden bij het gebruik van het intranet van de v.z.w. SEFOCAM, aarzel niet met onze diensten in contact te treden.

 

Alvast veel succes !

 

 

 

Gebruikersnaam:
Paswoord:


Paswoord vergeten ?
Vul hier je email adres in:
Email adres: