SEFOCAM

Sefoplus ofp


Voor het beheer van de sectorale pensioen- en solidariteitstoezeggingen werd er sinds 2002 een beroep gedaan op SEPIA. Sepia is een merk en handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037, met maatschappelijke zetel in de Galileelaan 5 te 1210 Brussel.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het financieel, boekhoudkundige, actuarieel en administratief beheer overgedragen aan Sefoplus OFP, de multi-sectorale instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP), toegelaten door de FSMA  op 19 november 2018 met identificatienummer 50.624, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 46 bus 7.

KBO 0715.441.019