Nieuws

COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid

CORONAWERKLOOSHEID: SECTORAAL AANVULLEND PENSIOEN

 

Sefocam-sectoren:

Wat is de impact van coronawerkloosheid op uw aanvullend pensioen?

Indien u tijdelijk werkloos bent wegens corona (tijdelijke werkloosheid overmacht) dan loopt uw overlijdensdekking in het sectoraal pensioenplan gewoon verder. Mocht u overlijden tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid dan worden u opgebouwde pensioenreserves uitbetaald aan uw begunstigden, volgens de regels vastgelegd in het pensioenreglement.

Daar bovenop krijgen uw begunstigden via het solidariteitsluik ook de bijkomende uitkering (2.000 EUR voor PC 112, PsC 149.02, PsC 149.04 en PsC 142.01; 1.000 EUR voor PSC 149.03), volgens de regels vastgelegd in het solidariteitsreglement.

Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid omwille van corona bouwt u geen verdere pensioenrechten op in het sectoraal pensioenstelsel (opt-out Wet van 7 mei 2020). Indien de periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona echter zou gevolgd worden door een periode van economische werkloosheid, dan zal u tijdens die periode wel pensionrechten opbouwen in het sectoraal pensioenstelsel op basis van een forfaitair bedrag (1 EUR/dag voor PC 112, PsC 149.02, PsC 149.04 en PsC 142.01; 0,5 EUR / dag voor PSC 149.03), volgens de regels vastgesteld in het solidariteitsreglement. Het zelfde geldt in geval u tijdens de periode van tijdelijke coronawerkloosheid arbeidsongeschikt zou worden omwille van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

 

Textielnijverheid:

Wat is de impact van coronawerkloosheid op uw aanvullend pensioen?

Indien u tijdelijk werkloos bent wegens corona (tijdelijke werkloosheid overmacht) dan loopt uw overlijdensdekking in het sectoraal pensioenplan gewoon verder. Mocht u overlijden tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid dan worden u opgebouwde pensioenreserves uitbetaald aan uw begunstigden volgens de regels vastgelegd in het pensioenreglement.

Daar bovenop krijgen uw begunstigden via het solidariteitsluik ook de bijkomende uitkering van 250 EUR volgens de regels vastgelegd in het solidariteitsreglement.

Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid omwille van corona bouwt u geen verdere pensioenrechten op in het sectoraal pensioenstelsel (opt-out Wet van 7 mei 2020). Indien de periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona echter zou gevolgd worden door een periode van economische werkloosheid, dan zal u tijdens die periode (voor max. 30 dagen per kalenderjaar) wel pensionrechten opbouwen in het sectoraal pensioenstelsel op basis van een forfaitair bedrag van 0,50 EUR/dag, volgens de regels vastgesteld in het solidariteitsreglement. Het zelfde geldt in geval u tijdens de periode van tijdelijke coronawerkloosheid arbeidsongeschikt zou worden omwille van (beroeps)ziekte, (arbeids)ongeval of moederschapsbescherming.

 

 

CORONAWERKLOOSHEID: SOCIAAL FONDS

 

Aanvullende vergoeding Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door Coronavirus in de sector van het Garagebedrijf (PC 112), Metaalhandel (PsC 149.04), Carrosserie (PsC 149.02), Metaalrecuperatie (PsC 142.01) en Edele Metalen (PsC 149.03)
Sinds 1 maart 2020 wordt de aanvullende vergoeding Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door Coronavirus vanuit het sociaal fonds automatisch uitbetaald op basis de Aangifte Sociaal Risico (ASR). De sociale partners binnen de sectoren Garage, Metaalhandel, Koetswerk en Edele Metalen hebben beslist om de periode, tijdens dewelke de automatische uitbetaling van de Tijdelijke werkloosheid Overmacht (type 04 in ASR) wordt toegepast, te verlengen tot en met 31 maart 2021. In de sector Terugwinning van Metalen liep de CAO maar tot 30/06/2020. De aanvullende vergoedingen voor alle andere types van tijdelijke werkloosheid dienen vanaf 01/09/2020 terug via de normale weg (papieren formulieren F1) te worden aangevraagd.

Indien u uw rekeningnummer wil doorgeven aan het sociaal fonds met het oog op de uitbetaling van de bijkomende uitkering in geval van Tijdelijke Werkloosheid kan u dit op 2 manieren doen:

1. U kan het formulier dat u hieronder kan downloaden ingevuld terugsturen naar het sociaal fonds - DOWNLOAD FORMULIER
2. U kan uw rekeningnummer ingeven in de beveiligde omgeving door in te loggen met uw e-iD – KLIK HIER