Sefocam Sectoren

Sociale Partners

 

Tegemoetkomend aan de oproep van de voormalige minister van Pensioenen en de ondertekende verklaring van de sociale partners op interprofessioneel vlak van 12/07/2001, beslisten de vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden in de sectoren: Garagebedrijf, Koetswerk en Metaalhandel om vanaf 1 januari 2002 via een sociaal sectoraal pensioenstelsel de arbeiders uit de betrokken sectoren te voorzien van een aanvullend pensioen. Sinds 1 januari 2006 vervoegde zich de sector Terugwinning van Metalen en vanaf 1 januari 2015 de sector voor de Edele Metalen.

Dat aanvullend pensioen voorziet in de uitkering van een pensioenkapitaal (in voorkomend geval een jaarlijks levenslange rente) bij leven op de wettelijke, vervroegde of SWT-leeftijd (vanaf de leeftijd van 60 jaar - conditioneel) en een tegemoetkoming bij overlijden vóór pensionering.

 

Solidariteitsluik

Aangezien het sociaal karakter van de sectorale pensioenstelsels voor de sociale partners een onontbeerlijk gegeven vormt, wordt er buiten het pensioenluik voorzien in een solidariteitsluik. De organisatie van het sectoraal solidariteitsluik omvat de financiering van de pensioenrechten van de aangeslotenen tijdens welbepaalde inactiviteitsperiodes alsook een overlijdensrente voor de 'actieven'.

 

Behoud van levensstandaard

Het aanvullend pensioen moet samen met het wettelijk pensioen bijdragen tot het behoud van de levensstandaard bij pensionering. Het verzekeren van de sectorpensioenen draagt tevens bij tot de verdere groei en ontplooiing van de goede loon- en arbeidsomstandigheden binnen de sectoren.

Waardevolle werklieden kunnen houden opent niet alleen de weg naar continuïteit maar sterkt het geloof in de verdere economische groei.