Sefocam Sectoren

Corona

Wat is de impact van coronawerkloosheid op uw aanvullend pensioen?
 
Indien u tijdelijk werkloos bent wegens corona (tijdelijke werkloosheid overmacht) dan loopt uw overlijdensdekking in het sectoraal pensioenplan gewoon verder. Mocht u overlijden tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid dan worden uw opgebouwde pensioenreserves uitbetaald aan uw begunstigden, volgens de regels vastgelegd in het pensioenreglement. Daar bovenop krijgen uw begunstigden via het solidariteitsluik ook de bijkomende uitkering (2.000 EUR voor PC 112, PsC 149.02, PsC 149.04 en PsC 142.01; 1.000 EUR voor PSC 149.03), volgens de regels vastgelegd in het solidariteitsreglement. Tijdens de periode van Corona werkloosheid bouwt u geen verdere pensioenrechten op in het sectoraal pensioenstelsel (opt-out Wet van 7 mei 2020). Indien de periode van Corona werkloosheid echter zou gevolgd worden door een periode van Corona werkloosheid, dan zal u tijdens die periode wel pensioenrechten opbouwen in het sectoraal pensioenstelsel op basis van een forfaitair bedrag (1 EUR/dag voor PC 112, PsC 149.02, PsC 149.04 en PsC 142.01; 0,5 EUR / dag voor PSC 149.03), volgens de regels vastgesteld in het solidariteitsreglement. Het zelfde geldt in geval u tijdens de periode van Corona werkloosheid arbeidsongeschikt zou worden omwille van (beroeps-)ziekte of (arbeids-)ongeval.

 

 

Wat is de impact van corona op uw de werking van Sefocam/Sefoplus?

 

Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus wordt er door de medewerkers van Sefocam vzw en Sefoplus OFP gedurende de "lockdown"periode aan telewerk gedaan. Er wordt echter altijd voorzien in permanentie. Onze kantoren zijn m.a.w. open maar de bezoekers worden geholpen aan de balie op de benedenverdieping in de ingang van het gebouw. Ze worden niet toegelaten in de kantoren. Onze medewerkers blijven uiteraard volledig bereikbaar via e-mail en telefoon. De behandeling van uw dossier binnen onze dienst ondervindt dus geen hinder van deze situatie.
Wij willen u wel melden dat de postbedeling zeer verstoord verloopt en wij raden u aan om uw dossier in elektronische vorm over te maken via e-mail - helpdesk(at)sefocam.be.