Nieuws

Solidariteitsinstelling

Naast een maandelijkse pensioenbijdrage, voorziet het sectorplan waarin u aangesloten bent, ook in een solidariteitsluik. Dit luik wordt (net zoals de pensioenbijdrage) gefinancierd door uw werkgever en voorziet in een extra prestatie op het moment dat er zich een welbepaald (zie onder) risico voordoet tijdens uw actieve loopbaan in één van onze sectoren.

Volgens de wettelijke bepalingen moet een solidariteitsluik beheerd worden door een specifiek organisme (een zgn. solidariteitsinstelling). Tot nog toe was het Belfius Verzekeringen NV die het beheer van het solidariteitsluik op zich nam maar bij deze willen we u graag informeren dat Sefoplus OFP (het organisme dat nu reeds uw pensioenplannen beheert) dit beheer zal overnemen vanaf 01.01.2022. We willen benadrukken dat deze wijziging geen enkele invloed heeft op de solidariteitsprestaties waarop u recht heeft of op de manier waarop de uitkeringen zullen worden georganiseerd.

Wat is het solidariteitsluik ?

Het solidariteitsluik voorziet zowel voor de Sefocam sectoren (Garage, Metaalhandel, Koetswerk, Terugwinning van Metalen en Edele Metalen) als voor de sectoren in de Textielnijverheid in volgende prestaties (welke precies voor u van toepassing zijn en de hoogte van de prestaties staat bepaald in de CAO van de sector waarin u werkzaam bent):

Op het moment van overlijden kan het solidariteitsluik voorzien in een extra uitkering aan uw begunstigden;

Op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt door een (beroeps)ziekte, een (arbeids)ongeval kan er vanuit het solidariteitsluik een bedrag worden gestort op uw pensioenrekening, waardoor uw (pensioen)kapitaal toch nog zal stijgen tijdens deze periode van afwezigheid; 
 

Op het moment dat u tijdelijk werkloos bent wegens economische oorzaken kan er vanuit het solidariteitsluik toch nog een bedrag worden gestort op uw pensioenrekening, waardoor uw (pensioen)kapitaal toch nog zal stijgen tijdens deze periode van afwezigheid;

 

Enkel voor de sectoren in de Textielnijverheid voorziet het solidariteitsluik ook nog in:

Op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt ten gevolge moederschapsbescherming kan er vanuit het solidariteitsluik een bedrag worden gestort op uw pensioenrekening, waardoor uw (pensioen)kapitaal toch nog zal stijgen tijdens deze periode van afwezigheid;
 

 

Voor de concrete inhoud van het solidariteitsluik, verwijzen we graag naar de CAO’s van uw sector waarvan u de link hieronder terugvindt:

CAO voor de sector van de Garagebedrijven (PC112)
CAO voor de sector van de Koetswerkondernemingen (PsC149.02) 
CAO voor de sector van de Edele Metalen (PsC149.03)
CAO voor de sector van de Metaalhandel (PsC149.04)
CAO voor de sector van de Terugwinning der Metalen (PsC142.01)
CAO voor de arbeiders werkzaam in de Textielnijverheid (PC120)
CAO voor de bedienden werkzaam in de Textielnijverheid (PC214)
CAO voor de arbeiders werkzaam in de Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PsC120.01)

 

Indien u toch nog vragen zou hebben omtrent deze overdracht, aarzel zeker niet contact met ons op te nemen, via volgende link: contact

.