SEFOCAM

Sefocam vzw

Sefocam vzw is een kostendelende vereniging die als doel heeft ondersteuning te bieden aan de fondsen voor bestaanszekerheid, opgericht met toepassing van de wet van 7 januari 1958, en waartoe de leden van de vereniging behoren, alsook ondersteuning te bieden aan de door deze leden opgerichte organisaties ter uitvoering van hun statutaire opdrachten.

Sefocam vzw fungeert als intermediair tussen de inrichters van de sectorplannen, de pensioen- en solidariteitsinstelling  en de aangeslotenen.

 

In de schoot van de vzw werd een helpdesk geïnstalleerd waar zowel de aangesloten werknemers, werkgevers en derden terecht kunnen met allerhande vragen over de sociale sectorale pensioenstelsels.

KBO  0478.924.632