SEFOCAM

Nuttige links

 

Link naar ONLINEDIENSTEN 

Mycareer.be (Raadpleeg uw loopbaangegevens)                                         

Mypension.be (Raadpleeg uw pensioendossier)  
Andere online diensten    

 

Links wettelijke pensioenen 

 

Links overheden en instellingen 

 

Links bronnen recht  


 

Links werkgeversorganisaties 

 

Ars Nobilis                                                           


Denuo
 

Fedustria
 


 

Links beroepsverenigingen  

Links Vakbonden  


ABVV Algemene Centrale
 
CSC Metea
 FGTB Centrale Genérale
 

 

Links Fondsen voor Bestaanszekerheid 

Lijst van de Fondsen voor Bestaanszekerheid
Sociaal Fonds voor de Terugwinning van Metalen

   

Links andere sectorale pensioenstelsels 

 

 

Links sectoren met een raamakkoord

(pensioenstelsels op het niveau van de onderneming die weliswaar ingevoerd worden op grond van een verplichting voortvloeiend uit een sectorale cao)

Overzicht sectorale pensioenstelsels             

 

Links regeling uitzendsector 

 

 

Links wetgeving en publicaties 

FSMA  : Wetgeving
 

FSMA : Circulaires en mededelingen
 

FSMA : Tweejaarlijks verslag betreffende sectorale pensioenstelsels
 

FSMA : Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche 
 

 

 

LINKS OVERDRACHT RESERVES 

Overzicht pensioeninstellingen , Overdracht reserves in geval van uittreding (artikel 32 WAP)