Nieuws

COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid

COVID-19 : TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT !

 

Aanvullende vergoeding Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door Coronavirus in de sector van het Garagebedrijf (PC 112), Metaalhandel (PsC 149.04), Carrosserie (PsC 149.02), Metaalrecuperatie (PsC 142.01) en Edele Metalen (PsC 149.03)
Sinds 1 maart 2020 wordt de aanvullende vergoeding Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door Coronavirus vanuit het sociaal fonds automatisch uitbetaald op basis de Aangifte Sociaal Risico (ASR). De sociale partners binnen de sectoren Garage, Metaalhandel, Koetswerk en Edele Metalen hebben beslist om de periode, tijdens dewelke de automatische uitbetaling van de Tijdelijke werkloosheid Overmacht (type 04 in ASR) wordt toegepast, te verlengen tot en met 31 maart 2021. In de sector Terugwinning van Metalen liep de CAO maar tot 30/06/2020. De aanvullende vergoedingen voor alle andere types van tijdelijke werkloosheid dienen vanaf 01/09/2020 terug via de normale weg (papieren formulieren F1) te worden aangevraagd.

Indien u uw rekeningnummer wil doorgeven aan het sociaal fonds met het oog op de uitbetaling van de bijkomende uitkering in geval van Tijdelijke Werkloosheid kan u dit op 2 manieren doen:

1. U kan het formulier dat u hieronder kan downloaden ingevuld terugsturen naar het sociaal fonds - DOWNLOAD FORMULIER
2. U kan uw rekeningnummer ingeven in de beveiligde omgeving door in te loggen met uw e-iD – KLIK HIER