SEFOCAM

Uitzendkrachten


Als uitzendkracht – tewerkgesteld in een bedrijf waar een sectoraal aanvullend pensioen bestaat – heb je recht op een toeslag op je loon – de zogenaamde pensioenpremie. Deze premie komt in de plaats van het extralegaal pensioen waarop de vaste werknemers recht hebben. De premie moet vermeld worden op de loonfiche.

De pensioenpremie is een percentage van het brutoloon (aan 100 pct.) dat overeenkomt met de bijdrage betaald door de gebruiker voor de financiering van een sectoraal systeem van aanvulling op het wettelijk pensioenstelsel, vermenigvuldigd met de coëfficiënt vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten.

De pensioenpremie is te betalen door het uitzendkantoor.

Aangezien de bijdrage voor het aanvullend pensioen verschilt van sector tot sector, verschilt ook de pensioenpremie voor uitzendkrachten.