Sefocam Sectoren

Aanduiden begunstigde

De aangeslotene van het sectoraal aanvullend pensioen van de Sefocam sectoren (Garage - PC 112, Metaalhandel - PsC 149.04, Koetswerk – PsC 149.02, Terugwinning van metalen - PsC 142.01 en Edele metalen - PsC 149.03) kan in gelijk welke situatie één of meerdere begunstigde(n) aanduiden

 

Per aangetekend schrijven dient het volledig ingevulde formulier S4 te worden toegestuurd samen met de kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de aangeslotene.

 

De aangeslotene kan deze aanduiding ook ten allen tijde herroepen door middel van een nieuw aangetekend schrijven.

 

Na ontvangst en verwerking van deze aanduiding zal de aangeslotene hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangen per post. De naam/namen van de aangeduide begunstigde(n) zal/zullen ook terug te vinden zijn op de jaarlijkse pensioenoverzichten.

 

De aangeduide begunstigde(n) zal/zullen in de begunstigingsopvolging van deze plannen altijd op de eerste plaats komen.