SEFOCAM

vzw Sefocam

vzw SEFOCAM is een coördinatiecel die tot doel heeft op een paritair samengestelde wijze gestalte te geven aan de sociale sectorale pensioenstelsels voor het Garagebedrijf, de Metaalhandel, het Koetswerk, de Terugwinning van Metalen en de Edele Metalen.

 

SEFOCAM fungeert als intermediair tussen de inrichters van de sectorplannen, de pensioen- en solidariteitsinstelling SEPIA en de aangeslotenen.

 

In de schoot van de vzw werd een helpdesk geïnstalleerd waar zowel de aangesloten arbeiders, werkgevers en derden terecht kunnen met allerhande vragen over de sociale sectorale pensioenstelsels.

KBO  0478.924.632