Sefocam Sectoren

Aansluitingsvoorwaarden

Wie is ambtshalve aangesloten bij onze sociale sectorale pensioenstelsels?

 

De voordelen in onze sociale sectorale pensioenstelsels zijn bestemd voor elke arbeider die verbonden is of was via om het even welke arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, deeltijds of voltijdse tewerkstelling,...) met een werkgever die aangesloten is bij onze sectorstelsels:

  • vanaf 01/01/02 in het Paritair Comité voor het Garagebedrijf, het Paritair Subcomité voor het Koetswerk en deze voor de Metaalhandel;
  • vanaf 01/01/06 in het Paritair Subcomité voor de Terugwinning van Metalen;
  • vanaf 01/01/15 in het Paritair Subcomité voor de Edele Metalen.
In de praktijk gaat het om de werklieden aangegeven onder de werknemerskengetallen 015, 024 en 027.

 

Worden evenwel niet aangesloten bij onze sociale sectorale pensioenstelsels:

  • de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
  • de personen tewerkgesteld via een overeenkomst voor uitzendarbeid, zoals geregeld door hoofdstuk II van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van de werknemers ten behoeve van gebruikers;
  • de leerlingen;
  • de personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings-, en omscholingsprogramma;
  • de personen die effectief hun wettelijk  (vervroegd) pensioen hebben  opgenomen vanaf 1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst afgesloten met een werkgever die aangesloten is bij onze sectorstelsels.

 

Uitzendkrachten in onze sectoren genieten thans een pensioenpremie

Sinds 1 oktober 2007 moeten de arbeiders-uitzendkrachten in onze sectoren een pensioenpremie krijgen (=percentage op het brutoloon) ter vervanging van de stortingen die de werkgeversgebruikers doen voor hun eigen arbeiders in het sociaal sectoraal pensioenstelsel. Deze pensioenpremie wordt geregeld door het Paritair Comité nr. 322 voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren. Voor meer info klik hier.

Overzicht : FOD WASO

Voorbeeld

Men verdiende in een welbepaalde week als uitzendkracht (40u. x 12 euro /u. =) 480 euro in de sector voor het Garagebedrijf. Vanaf 1 januari 2012 heeft men aldus recht op een brutopensioenpremie van 1,06% op 480 euro zijnde 5,09 euro bruto bovenop het verdiende brutoloon.